فعالیت ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در مناطق آزاد تجاری

این تفاهم نامه در ۶ماده امروز در محل معاونت علمی و فناوری به امضای سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور و سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد رسید. زمان شروع همکاری مشترک از تاریخ امضای تفاهم‌نامه توسط طرفین و مبادله آن بوده و اعتبار آن به مدت سه سال شمسی تعیین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868799/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری با بیان اینکه ۲۵۰۰ واحد صنعتی در مناطق مستقر شده اند، افزود: تلاش داریم تراز واردات را نسبت به صادرات منفی کنیم و این هدف محقق نمی شود مگر آنکه به سمت تولید دانش بنیان و محصولات بر لبه فناوری حرکت کنیم.

وی بیان‌ کرد: بخشی از این فعالیت ها مربوط به مناطق ویژه می‌شود که از پتانسیل های خوبی در حوزه حمایت از شرکت های دانش‌بنیان برخوردارند. 

به گزارش ایرنا، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و فناوری و سازمان مناطق آزاد در راستای توسعه زیست بوم نوآوری در مناطق آزاد و حمایت های صادراتی از حوزه دانش بنیان امضا شد.

محمد در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر هشت منطقه آزاد راه اندازی شده است و هفت منطقه آزاد دیگر به این مجموعه اضافه می‌شود.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، سعید محمد  روز یکشنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری شورای عالی مناطق آزاد و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در سخنانی افزود: در حال حاضر ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی داریم که در سرار کشور فعالیت می‌کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری