۵ عامل ایجاد تورم در اقتصاد ایران کدامند؟/ تمرکز دولت سیزدهم بر مهار عوامل تورم‌زا

شقاقی شهری با بیان اینکه شکاف عرضه و تقاضا باید پر و تعادل بازار عرضه و تقاضا در اقتصاد ایجاد شود، تصریح کرد: باید با عرضه به موقع و به هنگام و همچنین با کنترل شکاف عرضه و تقاضا سعی شود مازاد تقاضا در اقتصاد شکل نگیرد.

این اقدامات نشان می‌دهد که نظام بانکی در راستای رفع ناترازی عمل می‌کند که باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به آنها توجه کنند. اقداماتی هم در این زمینه شروع شده که باید شدت بگیرد و تقویت شود تا ما شاهد روند کاهنده ناترازی در نظام بانکی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر این ریشه‌ها را بتوانیم کاهش دهیم یا مدیریت کنیم، قادر خواهیم بود که از شدت التهابات و نااطمینانی‌ها بکاهیم و اجازه ندهیم روند تورم افزایشی باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940844/%DB%B5-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85وی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت نفت، افزایش صادرات نفتی در سال جاری و همچنین افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و به‌تبع آن افزایش صادرات غیرنفتی موجب شده کسری تجاری کشور کاهش پیدا کند، اگر نفت را هم اضافه کنیم امسال مازاد تجاری داریم که می‌تواند علامت مثبت را برای تراز ارزی کشور ایجاد کند.

کارشناس اقتصادی درباره ناترازی ارزی کشور، بیان کرد: این موضوع از دو زاویه، کاهش کسری‌های تجاری و کاهش کسری‌های حساب سرمایه، قابل تحلیل است.

شقاقی شهری به ناترازی نظام بانکی اشاره کرد و ادامه داد: موضوع انضباط بانک‌ها، کنترل ترازنامه، کاهش دارایی‌ها، مقایسه فنی و دارایی‌های منجمد می‌تواند اثرگذار باشد و علامت مثبت مخابره کند.

کارشناس اقتصادی افزود: ناترازی ارزی، ناترازی نظام بانکی، ناترازی بودجه‌ای و ناترازی عرضه و تقاضا در کنار انتظارات تورمی پنج عاملی هستند که موجب ایجاد تورم می‌شوند.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «وحید شقاقی شهری» با تشریح عوامل تورم‌زا، اظهار داشت: چهار عامل مربوط به ناترازی و یک عامل هم مربوط به انتظارات تورمی است.

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم ریشه تورم را خشک کنیم باید روی این چهار ناترازی متمرکز باشیم، گفت: در موضوع کسری‌های بودجه، باید تلاش شود برای سال آینده یک بودجه با کسری حداقلی، شفاف با انضباط بالا داده شود که می‌تواند علامت مثبت باشد.

وی درباره انتظارات تورمی نیز گفت: در هفته‌های اخیر عاملی که موجب شد قیمت دلار صعودی شود انتظارات تورمی بوده است، انتشار برخی اخبار موجب شد که التهاب در بازار ایجاد شود و قیمت دلار افزایش پیدا کند.

شقاقی شهری اظهار داشت: پنج عاملی که اعلام شد هر کدام سهم و نقشی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند که بخشی از این مدیریت با وزارت اقتصاد، بخشی با بانک مرکزی و بخشی هم فرابخشی است و دیگر سازمان‌ها نیز در این اجزای تورمی نقش دارند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری