۱۸۰ پرونده مالیاتی با حجم بالای فروش برای رسیدگی به اداره کل حسابرسی ویژه ارسال شد


تهران – ایرنا – معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اداره کل حسابرسی ویژه از حسابرسان منتخب ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تشکیل شده است گفت: تعداد ۱۸۰ پرونده که حجم فروش بالایی داشتند برای رسیدگی توسط اداره کل حسابرسی ویژه انتخاب شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971276/%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری