کاهش ۱۹ درصدی تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است

کاهش ۱۹ درصدی تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است


منبع: https://www.irna.ir/news/84872319/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» روز سه‌شنبه در توئیتی نوشت: در مکتب ما مغالطه جایز نیست بویژه از سوی خواص. شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولت‌ها امری رایج بوده اما… کاهش ۱۹ درصدی تورم دوازده‌ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری