کاهش ۱۹ درصدی تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» روز سه‌شنبه در توئیتی نوشت: در مکتب ما مغالطه جایز نیست بویژه از سوی خواص. شاید آمار و نمودار صوری ساختن در دیگر دولت‌ها امری رایج بوده اما… کاهش ۱۹ درصدی تورم دوازده‌ماهه، آمار رسمی بانک مرکزی است.

کاهش ۱۹ درصدی تورم در دولت سیزدهم آمار رسمی بانک مرکزی است


منبع: https://www.irna.ir/news/84872319/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری