وزیر اقتصاد:تسهیل و ساده سازی فرآیند تولید از اهداف مهم دولت سیزدهم است


زاهدان- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تسهیل و ساده سازی فرآیند تولید برای همه کارآفرینان و جوانانی که بدنبال شغل هستند از جمله اهداف مهم دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958985/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری