موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و بنگلادش امضا شد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به‌منظور توسعه بیشتر روابط و مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و تشویق فعالان و بازرگانان دو طرف به افزایش تجارت و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و صدور خدمات فنی و مهندسی و مشارکت در پروژه‌های گوناگون،  بین سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان مالیاتی سایر کشورها امضا می‌شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: باتوجه‌به سفر هیات بنگلادشی به تهران به‌منظور امضا نهایی اسناد موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌بردرآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، در نشست مشترک با آقای ابوهنا محمد رحمت المنعم دبیر ارشد اداره منابع داخلی و رئیس شورای ملی درآمد جمهوری مردمی بنگلادش، موافقت‌نامه مذکور بین دو کشور امضا شد.

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور رییس‌کل این سازمان با اشاره به تصویب‌نامه بین هیات وزیران جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اجازه امضای موقت موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش، باهدف افزایش هر چه بیشتر مبادلات تجاری دو کشور و ترغیب بخش‌های خصوصی ایران و بنگلادش نسبت به همکاری با یکدیگر، به امضا طرفین رسید.

منظور ابراز امیدواری کرد که با امضای این موافقت‌نامه، سطح تعاملات بین دو کشور و رفع موانع مالیاتی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری طرفین در دولت مردمی سیزدهم ارتقا پیدا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908310/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری