مجلس هزینه‌های دولت را اضافه نکند

این کارشناس اقتصادی گفت: باید درآمدهای خود را دقیقاً احصا کرده و ببینیم چقدر است که بر اساس آن بودجه بسته شود. هرگونه افزایشی حتی روی نفت بر اساس سیاست‌های مادر و سیاست‌های برنامه‌ای باید باشد.

به گفته وی، چاپ اسکناس و فروش ارز در بازار، تورم‌زا است. دولت کاملاً روشن است که درآمدها و منابع درآمدی‌اش کجاست. سالیانه حداکثر آن هم به‌عنوان این که پیش‌بینی‌نشده می‌توان بودجه را افزایش داد.

سیف الهی ادامه داد: مجلس و دولت هر دو مصوباتی دارند که باید در درآمدها لحاظ شود. درآمدهای ما شامل درآمدهای مالیاتی و دیگری فروش اموال و بخشی دیگر هم درآمدهای نفتی و میعانات است. این مجموعه را می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر می‌خواهند کشور سامان بگیرد تا زمانی که بودجه وابسته به نفت، میعانات و ارز است این سامان اتفاق نمی‌افتد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84940746/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF

«عبدالحسین سیف الهی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره تغییرات مجلس در لایحه بودجه، اظهار داشت: لایحه بودجه که به مجلس می‌آید، نباید هر روز در مجلس دچار تلاطم مصوبات نمایندگان شود.

وی افزود: مجلس روی چه حسابی وارد گود شده و باری بر روی دولت اضافه می‌کند؟ بودجه چارچوبی دارد و هر چیزی لازم است باید در آن لحاظ شود و هر چیزی غیر از این انجام شود خلاف است.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری