عامل بحران بدهی دولت، منتقد فروش اوراق بدهی شد/ چرا دولت سیزدهم بدهی دولت قبل را پرداخت می‌کند؟


تهران- ایرنا- همتی در حالی اخیراً از فروش اوراق بدهی انتقاد کرده که فروش اوراق در سال ۹۹ و دوره مسئولیت وی، رکورد تاریخی ۲۰۲ هزار میلیارد تومان را ثبت کرده است. با این حال وی دولت سیزدهم را که مشغول تسویه بدهی‌های به جا مانده از همان دوران است، سرزنش می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977225/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری