شناسایی گلوگاه‌های مفسده خیز/ ارتباط دوسویه سازمان اموال تملیکی با مردم


تهران- ایرنا- رییس هیات عالی نظارت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با تاکید بر شناسایی گلوگاه‌های مفسده خیز در ارتباط با پرونده‌های اموال تملیکی گفت: معتقدیم با شفافیت، راستی آزمایی و نظارت برخط و لحظه‌ای و ارتباط دو سویه با مردم می‌توانیم روزنه‌های فساد را تا حد قابل توجه‌ای ببنیدم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956509/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری