رشد تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات رکورد ۸ ساله را زد


تهران- ایرنا- بر اساس گزارش بانک مرکزی در نیمه اول امسال، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین‌آلات کشور به ۱۵ درصد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978213/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%B2%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری