راغفر: اینکه مجلس حق دارد بودجه را اصلاح کند به معنای افزایش سقف آن نیست

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: نمایندگان مجلس هم باید آنقدر آگاهی داشته باشند که پیامدهای سیاسی و اجتماعی بودجه را تشخیص دهند.

وی خطاب به مجلس و سازمان برنامه و بودجه گفت: به همین سبب هر مورد مخارج و مصارفی که در بودجه می‌بیند باید دقیقاً محل تأمین مالی آن تعریف شود و اگر آن منبع مالی تأمین نشد آن فعالیت باید حذف شود و این به معنای بودجه‌ریزی است و برنامه هم همین است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84938768/%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%81%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

«حسین راغفر» روز جمعه در گفت‌ وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: مجلس می‌تواند پیشنهادهای دولت را تعدیل کند اما نباید سقف بودجه را افزایش دهد؛ سال گذشته بودجه عمومی کشور ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان است، یعنی بالغ بر ۶۰ درصد به آن اضافه کرده‌اند و امروز رئیس سازمان برنامه می‌گوید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم.

وی افزود: این مساله منطق ندارد و به رویه سال‌های گذشته بین نمایندگان جا افتاده است. چون واقعاً امکان دارد در برخی موارد پیشنهادهای دولت طوری باشد که لازم شود اصلاحات اساسی‌تری صورت گیرد.

راغفر گفت: نکته دیگری که در بودجه همواره نادیده گرفته شده این است که نه بودجه ما واقعی است و نه برنامه‌های پنج ساله که باید در بودجه سالیانه خود را نشان دهند.

به گفته وی، این کسری به خاطر پیش‌بینی‌های درآمدهای مالیاتی و احتمالاً پیش‌بینی‌های فروش منابع ارزی بوده است ضمن این که از سوی دیگر مخارج بسیار بزرگی بر بودجه بار شده است و اگر قرار شود با چنین مشکلاتی مواجه نشویم و دولت مجبور به افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی نشود، مجلس اگر می‌خواهد تعدیلی هم انجام دهد باید در قالب سقف بودجه‌ای که دولت مطرح کرده این تعدیل صورت گیرد.

راغفر گفت: مجلس و نمایندگان مجلس به شکل سنتی تصورشان بر این است که در حوالی پنج درصد در بودجه تغییرات ایجاد کنند که این هم زیاد منطق ندارد. لذا عملاً ۹۵ درصد آنچه که دولت مطرح می‌کند را مجلس خواهد پذیرفت.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری