تورم سالیانه آبان ماه به ۳۹.۹ درصد رسید/ تورم نقطه به نقطه ۴۴.۳ درصد شد


تهران- ایرنا- گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ تورم سالیانه در ۱۲ ماه منتهی به پایان آبان ماه سال جاری به ۳۹.۹ درصد و تورم نقطه به نقطه این ماه به ۴۴.۳ درصد رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975754/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B9-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%DB%B4%DB%B4-%DB%B3

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری