تغییرات مجلس در بودجه خیلی فنی نیست

این کارشناس اقتصادی گفت: تصمیمات مجلس کارساز نخواهد بود مگر اینکه یک نظام عقلانی در تصمیمات مجلس حاکم باشد.

به گزارش ایرنا، مهدی خطیبی در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در مجلس کمتر از ۳۰۰ نماینده داریم که شاید ۲۰، ۳۰ نفر آنان از مسائل اقتصادی سر دربیاورند و از اینها شاید حدود ۱۵ نفر اقتصادی باشند و بقیه بیشتر تحت شرایط غیر فنی و غیرتخصصی تصمیم می‌گیرند.

وی افزود: مثلاً در کشوری که ثبات اقتصادی دارد طبیعتاً مجلس هم در مایه‌های ثبات اقتصادی تصمیم می‌گیرد ولی در کشوری که ثبات اقتصادی ندارد، این گونه تصمیم‌ها خیلی خطرناک است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84947370/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری