تغییرات مجلس در بودجه باید معقول و منطقی باشد

توفیق ادامه داد: اگر شرایط عجیب و غریبی از سوی مجلس برای بودجه تعیین شود که امکان اجرای آن وجود نداشته باشد، اجرایی شدن بودجه غیرممکن است.

فیروز توفیق در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره تغییرات مجلس در لایحه بودجه، اظهار داشت: لایحه بودجه که از سوی دولت تدوین و به مجلس ارائه می‌شود که بر اساس نرخ تورم، اشتغال و تمامی موازین از جمله قیمت ارز آماده شده و افزایش آن بر خلاف این پیش‌بینی‌ها عملی نیست و مجلس باید در رقم آن با دولت به تفاهم برسد، در غیر این صورت اجرایی نخواهد بود.

توفیق گفت: دولت و مجلس باید به تفاهم در خصوص بودجه برسند و یک کار عملی کنند تا موجب گرفتاری برای کشور و مردم نشود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954262/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

وی افزود: اگر مجلس قرار است تغییراتی در بودجه لحاظ کند، هزینه‌ای که برای دولت می‌تراشد باید تامین آن از سوی دولت امکان‌پذیر باشد، لذا هزینه‌تراشی نامعقول پذیرفتنی نیست.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: اگر پیشنهادها منطقی نباشد و یا غیرقابل اجرا باشد، منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: باید منابع لازم برای تامین این هزینه‌ها وجود داشته باشد که بتوانند قبول کنند.

این کارشناس اقتصادی گفت: مجلس باید با دولت همکاری کند و اگر نکند دولت قادر به اجرایی کردن بودجه نخواهد بود و منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

وی بیان کرد: اگر قرار باشد تامین هزینه‌ها از طریق چاپ اسکناس صورت بگیرد، این خود دردسری برای دولت خواهد بود.

وی تاکید کرد: مجلس می‌تواند پیشنهاد دهد و چه بسا که پیشنهادهایش بهتر از آن چیزی باشد که دولت ارائه کرده، ولی این پیشنهادها باید معقول و منطقی باشد.

توفیق افزود: هر پیشنهادی که ارائه می‌شود باید معقول و قابل اجرا باشد و تمامی پیشنهادها باید بررسی و نحوه اجرایی شدن آنها باید مورد بحث قرار گیرد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری