تجربه یک سال اخیر نشان داد تحریم نمی‌تواند مانع تجارت خارجی ایران شود


بوداپست- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در جمع فعالان اقتصادی ایران در مجارستان، از موانع خاص در حوزه تجارت خارجی ایران در شرایط فعلی تحریم سخن گفت و رفع این مشکلات را نیازمند برنامه‌ریزی‌های خاص خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945447/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری