احیای اماکن تاریخی و فرهنگی با مالیات پرداختی دستگاه‏‌های دولتی

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، در بخشنامه ابلاغی داود منظور، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: در راستای اجرای سیاست‌های سازمان با رویکرد حمایت از تولید، گردشگری و امور فرهنگی، آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۳۵۵/ت ۶۰۰۶۸ه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ هیات وزیران و اجرایی نمودن ماده (۶) این آیین نامه «برای آن دسته از دستگاه‏‌های اجرایی که ملزم به پرداخت مالیات هستند، مبالغ پرداختی آنها به صندوق‏‌ها در اجرای این آیین نامه، جزو هزینه های قابل قبول مالیانی تلقی می شود»، ابلاغ می‌شود.

براساس مفاد این بخشنامه، مبالغ پرداختی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‏‌های دولتی مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و پیوست‌های آن که ملزم به پرداخت مالیات هستند، به صندوق اعتباری هنر و صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در اجرای آیین نامه یادشده، در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی قرار می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84948460/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری