عزم دولت بر سنددار کردن اراضی کشاورزی و رفع تداخلات است

افلاطونی بیان کرد: در کرمان کار در حال انجام است و امسال این استان عملکرد بسیار خوبی نسبت به سال قبل داشته(۱۷ برابر در مساحت رفع تداخلات)، علت عقب ماندگی مربوط به سنوات ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ است که عملا تعطیل بوده است. انتهای پیام منبع: https://www.isna.ir/news/1402092216344/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

واگذاری یکی از معادن استان کرمان به مردم منطقه

انتهای پیام منبع: https://www.isna.ir/news/1402051006376/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87