۹۵ درصد دستگاه‌ها از قانون حساب واحد خزانه تمکین کرده‌اند


تهران – ایرنا – رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ورود این کمیسیون به اجرای قانون حساب واحد خزانه گفت: منتظریم ببینیم آیا وزارت اقتصاد مهلت اجرای این قانون را تمدید می کند یا خیر؟

منبع: https://www.irna.ir/news/85236053/%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%DA%A9%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری