۹۰ درصد فعالیت های اموال تملیکی در ارتباط با حوزه حقوقی است


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بخش اعظمی از فعالیت‌های این سازمان که حدود ۹۰ درصد است از مباحث حقوقی، تحویل تا تعیین تکلیف کالا گرفته که هرکدام تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اقدام و فعالیت‌های سازمان را شامل می‌شوند در ارتباطی مستقیم با حوزه امور حقوقی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030911/%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری