۸ مسؤولیت‌ کلیدی مرکز هدایت و راهبری «پژوهش‌های سیستمی در تورم» اعلام شد

بنیاد ملی علم ایران (INSF) از مراکز تحقیقاتی معتبر و اساتید شاخص کشور دعوت کرده است تا پیشنهاده خود را برای ایجاد «مرکز هدایت و راهبری پژوهش‌های سیستمی در تورم (مهرسیم)» با مأموریت اصلی جلب مشارکت ذی‌نفعان و با تاکید بر یکپارچه‌سازی ارائه کنند. مهرسیم برنامه جامع را به صورت کامل از جانب بنیاد هدایت و راهبری خواهد کرد، از همکاری مؤثر تمامی ذی‌نفعان اطمینان حاصل می‌کند، فراخوان‌های بعدی را برای پیشنهاده‌های پروژه‌های برنامه جامع مدیریت می‌کند و از ادغام نتایج و یکپارچگی دستاوردهای پروژه‌های متنوع برنامه جامع اطمینان حاصل می‌کند.

* یکپارچه‌کردن بازخوردها و درس‌آموخته‌ها برای بهبود مستمر اثربخشی برنامه جامع و انتشار آن در بستر دیجیتالی.

* تقویت فرآیندهای تصمیم‌سازی فراگیر که منعکس‌کننده علایق و دیدگاه‌های مختلف در چشم‌انداز؛ کنترل و مهار تورم است.

برای «برنامه‌های جامع تحقیقاتی مرتبط با اقدامات سیاستی»، بنیاد ملی علم ایران در نظر دارد به‌جای راه‌اندازی این فراخوان‌ها، یک «مرکز هدایت و راهبری» (مهر) را برای مدیریت فراخوان‌های پیشنهادی به عنوان بازوی تخصصی از طرف بنیاد اختصاص دهد. این رویکرد مزایای خوبی را برای یکپارچه‌سازی و اجرای موفق برنامه جامع ارائه می‌دهد

* نظارت بر پیشرفت، حصول اطمینان از همسویی با اهداف برنامه جامع و تسهیل همکاری بین ذینفعان پروژه.

۳. نظارت بر یکپارچگی:

۷. ظرفیت‌سازی:

* ایجاد راهبردهای مؤثر انتشار نتایج علمی برای به اشتراک گذاشتن یافته‌های پژوهش‌ها.

۲. مشارکت ذی‌نفعان:

* توسعه و اجرای ابتکارات برای ارتقای ظرفیت منابع انسانی از ذی‌نفعان، از جمله برنامه‌های آموزشی، کارگاه‌ها و منابع آموزشی.

* ارائه و راهبری در شکل‌دهی سیاست‌های کنترل و مهار تورم از طریق همکاری چندجانبه ذی‌نفعان.

۸. انعطاف‌پذیری و سازگاری:

* تسهیل فرآیند بررسی دقیق، حصول اطمینان از انتخاب پروژه‌هایی با شایستگی علمی، نوآوری و تأثیر بالقوه.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1403010301129/%DB%B8-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85

* کسب اطمینان از ادغام یکپارچه یافته‌ها برای ایجاد بینش جامع در مبحث کنترل و مهار تورم.

* نشان دادن انعطاف‌پذیری و سازگاری با روندها و چالش‌های نوظهور در زمینه مهار تورم.

فراخوان بنیاد ملی علم ایران در خصوص برنامه جامع تورم

* چشم‌اندازی استراتژیک را که با اهداف برنامه جامع توسط بنیاد همسو باشد، ایجاد و اجرایی می‌کند.

بنیاد ملی علم ایران (INSF) با اذعان به طیف متنوعی از علایق، تخصص و دیدگاه‌های اقتصادی دخیل در معضل تورم، تصمیمی راهبردی برای حمایت از پژوهش‌های «برنامه جامع تورم» به عنوان یکی از «برنامه‌های جامع تحقیقاتی مرتبط با اقدامات سیاستی» در دستور کار خود دارد.

بنیاد ملی علم ایران (INSF) از مراکز تحقیقاتی معتبر و اساتید شاخص کشور دعوت کرده است تا پیشنهاده‌های خود را برای ایجاد «مرکز هدایت و راهبری پژوهش‌های سیستمی در تورم (مهرسیم)» با مأموریت اصلی جلب مشارکت ذی‌نفعان و با تاکید بر یکپارچه‌سازی ارائه کنند. ۸ مسؤولیت کلیدی «مهرسیم» نیز اعلام شده است.

* طراحی و مدیریت فراخوان‌های پیشنهادی برای پروژه‌های برنامه جامع.

به گزارش ایسنا، تورم بالا، نااطمینانی را در اقتصاد افزایش داده و انگیزه فعالان برای سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ بنابراین در بلندمدت سبب کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و به تبع آن کاهش تولید خواهد شد. از سوی دیگر، می‌تواند علاوه بر آثار مخرب اقتصادی، آثار اجتماعی زیان‌باری نیز داشته باشد.

به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مهلت ارسال پیشنهاده اظهار تمایل، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ اعلام شده است و اطلاع رسانی نتایج و تعامل برای نهایی‌سازی: ظرف ۳۰ روز از دریافت پیشنهاده‌ها خواهد بود.

* فعال کردن فرهنگ یادگیری مشترک در جامعه برای تسهیل اقدامات در مسیر کنترل و مهار تورم از کانال‌های مختلف.

بودجه حمایت مالی برای سه سال پیش‌بینی شده است، اما فقط برای سال اول قطعیت دارد که در سال‌های دوم و سوم بر اساس نتایج موفقیت‌آمیز هر سال به‌روز می‌شود و ممکن است منجر به حمایت مالی در برنامه بلندمدت توسط بنیاد ملی علم ایران شود. در این فراخوان بنیاد به دنبال مرکزی است که بتواند به عنوان یک مرکز پویا برای پیشبرد کلان‌پروژه پژوهش‌های سیستمی در تورم، هدایت تحقیقات مشترک و اطمینان از یکپارچگی مؤثر نتایج حاصل از پروژه‌های متنوع تحت برنامه جامع عمل کند.

* نظارت بر اجرای پروژه‌های تعیین شده، ارائه راهنمایی و پشتیبانی به تیم‌های پروژه.

فراخوان پیشنهاده مرکز هدایت و راهبری پژوهش‌های سیستمی در تورم (مهرسیم)

۴. مدیریت فراخوان پیشنهاده‌های پروژه‌ها:

* ایجاد و حفظ مکانیسم‌های مؤثر برای درگیر کردن ذی‌نفعان مختلف.

* ترویج مشارکت فعال ذینفعان در جهت تلاش برای تسهیل رویکردهای پژوهشی در مسیر کنترل و مهار تورم.

تورم بالا سبب افزایش نابرابری شده و نابرابری شدید در اقتصاد می‌تواند عامل وقوع بحران‌های اجتماعی باشد. همچنین به دلیل کاهش تحرک اجتماعی در اثر تورم، افراد از آینده ناامید شده و این امر نیز خود می‌تواند عاملی در جهت تشدید بحران‌های اجتماعی باشد.

* آموزش شیوه‌ها و توصیه‌های خط مشی و اقدامات سیاستی بهینه و گفتمان‌سازی ذیل این موارد.

* ایجاد یک استراتژی یکپارچه‌سازی قوی برای ترکیب نتایج حاصل از پروژه‌های مختلف با بودجه‌های مختلف در برنامه جامع و ارسال به کمیته برنامه‌ریزی نگرش سیستمی بنیاد علم برای تأیید.

۱. راهبری استراتژیک:

تورم اگرچه همواره یکی از موضوعات مورد مطالعه در علم اقتصاد بوده است، اما هنوز ابعاد ناشناخته بسیاری دارد. وقوع تورم‌های بالا در سال‌های اخیر در دنیا، به خصوص پس از جنگ روسیه و اوکراین، این موضوع را دوباره به یکی از موضوعات داغ در پژوهش‌های اقتصادی در جهان تبدیل کرده است. همچنین به نظر می‌رسد که فضای کارشناسی در اقتصاد ایران هنوز فهم جامع و یکدستی از عوامل بوجود آورنده تورم، دینامیک‌ها و راه‌های کنترل آن ندارد. رویکرد یکپارچه به این موضوع، باید ماهیت مشارکتی ذینفعان را از منظر علم سیستم حفظ کند و بر خلاف تمرکز صرف بر تخصص‌های تک سویه انسانی، گنجاندن علایق متنوع برای حل مساله و برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی مشارکتی را تقویت کند. بنابراین انجام پژوهش‌های بنیادین در این حوزه با نگرش سیستمی به منظور شناخت دقیق ساختار تورم در کشور و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای کنترل آن دارای اولویت است.

بنیاد ملی علم ایران بودجه‌ای در قالب حمایت مالی برای مهرسیم انتخاب شده با هدف هدایت و راهبری برنامه جامع، مشروط به تأیید پیشنهاده اصلی در کمیته برنامه‌ریزی نگرش سیستمی، فراهم می‌کند.

۸ مسئولیت کلیدی مهرسیم:

۶. انتشار نتایج و ترویج دانش:

۵. نظارت بر پروژه‌ها در حین اجرا:

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری