۸۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری ایران با ۱۰ شریک تجاری


تهران- ایرنا- مجموع تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماهه سال جاری، ۱۳۶ میلیون تن کالا به ارزش ۸۸ میلیارد دلار مبادلات تجاری کشورمان با ۱۰ شریک تجاری ایران بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405782/%DB%B8%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری