۸۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف مالیات پرداخت کرده‌اند


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کل کشور اعلام کرد: تا به امروز بیش از ۸۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف،  از طریق تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰،  بدون هیچ الزامی به تسلیم اظهارنامه،  مالیات خود را پرداخت کرده اند.  

منبع: https://www.irna.ir/news/85134743/%DB%B8%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF