۶۷.۵ درصد از مجوزهای وزارت ارتباطات به شناسه یکتا تبدیل شد


تهران- ایرنا- براساس گزارش درگاه ملی مجوزها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی از سایر دستگاه‌ها پیشی گرفته است و وزارتخانه‌های صمت، کشور و آموزش و پرورش هنوز زیرساخت برای تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را فراهم نکرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85380065/%DB%B6%DB%B7-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری