۶۶ درصد تسهیلات بانکی برای تولید و صادرات پرداخت شده است

صالح آبادی در رابطه با زمان تسویه ارزهای حاصل از صادرات اظهار کرد: برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکنندگان بازه زمانی و فرصت مشخصی تعیین شده است، اما این امر در اختیار بانک مرکزی بوده و قابل انعطاف است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به راهکارهای مطرح شده در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون اقتصادی در خصوص نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور اضافه کرد: واردات در برابر صادرات و بازگشت تسهیلات ارزی که از بانک‌ها گرفته شده از جمله راهکارهایی بود که در جلسه امروز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد موارد مذکور در کمیته‌های مشترک با حضور صادر کنندگان، مسئولان بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی بیشتری قرار گیرد تا با راهکارهای علمی بتوانیم صادرات کشور را افزایش داده و ارز حاصل از آن در خدمت واردات کشور قرار بگیرد.

به گزارش حوزه پارلمانی ایرنا، علی صالح‌آبادی در تببین نشست مشترک با محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای اتاق بازرگانی و تعدادی از صادرکنندگان برتر محصولات کشاورزی، گفت: در جلسه امروز نگرانی‌های صادرکنندگان و دغدغه اصلی بانک مرکزی درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور مطرح و راهکارهای مختلفی از جمله حواله ارزی و اسکناسی حاصل از صادرات ارزی و سایر روشهای کمک کننده در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بانک‌‎ها همواره به حوزه‌های صادرات و تولید که اولویت‌های اصلی کشور هستند، تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ اظهار کرد: میزان تسهیلاتی که بانک‌ها به حوزه سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پرداخت کرده‌اند معادل۶۶ درصد تسهیلات پرداختی نظام بانکی بوده که رقم قابل توجهی است. هدایت پرداخت تسهیلات به حوزه صادرات و تولید جزو اولویتهای بانک مرکزی است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84928602/%DB%B6%DB%B6-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری