۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی است


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۶۰ درصد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی مودیان جدید و فرارهای مالیاتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85007180/%DB%B6%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری