۵ میلیون تومان متوسط مالیات اصناف/ شناسایی ۲.۷ میلیون مودی جدید در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- سازمان امور مالیاتی کشور با هوشمندسازی اطلاعات و سوابق مودیان در دولت سیزدهم به سمت مالیات ستانی عادلانه حرکت کرده است، با این حال مالیات ۴.۲ میلیون نفر از اصناف شامل (۵۷ درصد مشمولان) صفر بوده به طوری که امسال به طور متوسط حدود پنج میلیون تومان مالیات اصناف و مشاغل بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221860/%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری