۵۸ ساعت کار کارشناسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ در هیات دولت و کاهش ۷ درصدی مالیات تولید


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که برای بررسی لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در ۱۸ نشست فوق العاده و در سه شیفت با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات دولت ۵۸ ساعت کار کارشناسی صورت گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977413/%DB%B5%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری