۵۷ هزار میلیارد ریال منابع مالیاتی به حساب صندوق ملی مسکن واریز شد

به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی کشور، داود منظور، با اشاره به نقش و جایگاه مالیات در کمک به بخش‏های مختلف اقتصادی از جمله حوزه مسکن اظهار داشت: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موضوع تبصره ۸ ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و واریز درآمدهای مالیاتی مربوط به پایه‌هایی مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به حساب صندوق ملی مسکن، طی ۶ماهه اول سال جاری بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال وصول و ذیل ردیف‌های درآمدی مربوطه واریز شده است.

منظور همچنین خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۵ ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت استنکاف بانک‏های عامل در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید که این مبلغ نیز در وجه صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.

وی در تشریح جزئیات هر یک از پایه‌های مالیاتی این قانون تصریح کرد: در بخش مستغلات بیش از  ۲۴ هزار میلیارد ریال، در بخش نقل و انتقال و سرقفلی حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال، در بخش نقل و انتقال املاک حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال، در بخش واحدهای مسکونی گران قیمت بالغ بر ۱۲۷ میلیارد ریال و همچنین در بخش واحدهای مسکونی خالی از سکنه نزدیک ۵ میلیارد ریال وصول و به ترتیب به ردیف‌های درآمدی  ۱۱۰۲۰۴، ۱۱۰۳۰۳، ۱۱۰۳۰۵، ۱۱۰۳۰۷ و ۱۱۰۳۰۹ واریز شده است.

وی افزود: سازمان مالیاتی اقدامات اجرایی لازم را جهت شناسایی و وصول این منبع مالیاتی آغاز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84924216/%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری