۴ دلیل کاهش نرخ تورم/ دولت بر تداوم کاهش تورم متمرکز است


تهران- ایرنا- کاهش تدریجی رشد نقدینگی، کاهش تورم تولیدکننده، ثبات نرخ ارز در ماه‌های گذشته و کاهش تورم جهانی، چهار عاملی است که آثار خود را در کاهشی شدن تورم تیر ماه نشان داده است؛ البته همچنان سیاست‌ها و اقدامات دولت بر تداوم کاهش تورم در ماه‌های آینده متمرکز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189861/%DB%B4-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری