۴۲۸ هزار میلیارد تومان مالیات در ۱۱ ماه امسال وصول شد


تهران- ایرنا- رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی از وصول ۴۲۸ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان مالیات از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه خبر داد و گفت: ۱۰۳ درصد درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه امسال محقق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044571/%DB%B4%DB%B2%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری