۴۱۳ هزار مجوز کاغذی به شناسه یکتا تبدیل شد/ گلستان در قعر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی


تهران- ایرنا- تعداد مجوزهای کاغذی که تا روز سوم اردیبهشت به شناسه یکتا تبدیل شده است به ۴۱۳ هزار و ۷۹۹ مجوز رسید که از این تعداد سهم اصناف ۳۸۹ هزار و ۲۰۹ مجوز است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85454376/%DB%B4%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B9%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری