۳ متهم فرار مالیاتی به حبس محکوم شدند


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر مطالبه عمومی جامعه در خصوص برخورد قاطعانه و بدون مماشات با هر نوع فساد و تخلف گفت: با پیگیری قضایی سازمان امور مالیاتی کشور، سه متهم همدست فرار مالیاتی، مجرم مالیاتی شناخته شده و به حبس محکوم شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974310/%DB%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری