۳ دستگاه هنوز شرایط صدور مجوز را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده‌اند


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و وزارت دفاع دستگاه‌هایی هستند که هنوز شرایط صدور مجوزهایشان را به درگاه ملی مجوزها ارائه نکرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968240/%DB%B3-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری