۳۸۸ هزار میلیارد تومان مالیات در ۱۰ ماه امسال وصول شد


تهران- ایرنا- رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور گفت: ۳۸۸ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان مالیات های مستقیم و کالاها و خدمات از ابتدای امسال تا پایان دی ماه وصول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85015262/%DB%B3%DB%B8%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری