۳۸۰ هزار مجوز کسب و کار، الکترونیکی شد/ اعلام فهرست دستگاه‌ها در تبدیل مجوزهای کاغذی


تهران- ایرنا- درگاه ملی مجوزها اعلام کرد: تعداد مجوزهای کاغذی که به شناسه یکتا تبدیل شده تا روز ۳۱ فروردین به ۳۷۹ هزار و ۶۶۱ مجوز رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85450740/%DB%B3%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری