۳۷۷ هزار میلیارد تومان مالیات در ۹ ماه امسال وصول شد


تهران- ایرنا- رییس گروه برنامه‌ریزی و آمارهای سازمان مالیاتی کشور گفت: ۳۷۷ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان در ۹ ماه امسال درآمد مالیات‌های مستقیم، کالا و خدمات وصول شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987073/%DB%B3%DB%B7%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری