۳۷۰ میلیون دلار کالا از منطقه آزاد ارس صادر شد


تبریز – ایرنا – سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس با بیان اینکه مثبت ترین تراز تجاری مناطق آزاد کشور متعلق به این منطقه است، اعلام کرد: در سال جاری ۳۷۰ میلیون دلار کالا و محصول از ارس صادر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022185/%DB%B3%DB%B7%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری