۳۲۰ سامانه قابل حمل خورشیدی به عشایر کوچ روی استان کرمان اختصاص یافت

در جریان سفر رئیس جمهور و وزیر نیرو به استان کرمان، ضمن افتتاح پروژه‌های توسعه و اصلاح شبکه‌های برق‌رسانی روستایی، طرح‌های بهسازی شبکه‌های برق، طرح‌های تبدیل سیم به کابل خودنگهدار و غیره در شمال و جنوب استان کرمان به صورت برخط، توزیع بیش از ۳۲۰ سامانه قابل حمل خورشیدی بین عشایر کوچ‌روی استان کرمان صورت گرفت.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040905329/%DB%B3%DB%B2%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5

۳۲۰ سامانه قابل حمل خورشیدی به عشایر کوچ روی استان کرمان اختصاص یافت

به گزارش ایسنا، در پی سفر سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو به استان کرمان، با دستور رئیس جمهور در ارتباط برخط پروژه‌های توسعه و اصلاح شبکه‌های برق‌رسانی روستایی، طرح‌های بهسازی شبکه‌های برق، طرح‌های تبدیل سیم به کابل خودنگهدار، توزیع سامانه‌های خورشیدی در شمال و جنوب استان کرمان افتتاح شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری