۳۱ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی تعیین تکلیف شد


تهران – ایرنا – سخنگوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان کالا در سال گذشته به روش‌های مختلف شامل استرداد، اعاده، انهدام و فروش تعیین تکلیف شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078761/%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری