۳۰ آذرماه؛ آخرین مهلت بخشودگی ۱۰۰ درصد جرایم بیمه شخص ثالث


تهران- ایرنا- طرح بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی تا پایان ۳۰ آذرماه ۱۴۰۱ ادامه دارد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84975755/%DB%B3%DB%B0-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری