۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد مالیاتی در استان اردبیل توزیع شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل از توزیع ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها، اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل امور عشایری استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045408/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری