۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دولتی در ششمین حراج به فروش رفت


تهران- ایرنا- ششمین هفته عرضه اوراق مالی اسلامی در ۱۴ شهریور ماه برگزار شد که درآن ضمن برگزاری حراج و اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبلغ مبلغ ۲ هزار و ۲۴ میلیارد تومان اوراق مرابحه عام به فروش رسید.

منبع: https://www.irna.ir/news/85221781/%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری