۲۸ میلیارد ریال املاک اموال تملیکی فروش رفت

به گزارش ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، علیرضا نورنژاد اظهار داشت: در مزایده ۱۱۳۳ سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که با بهره‌گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) و به صورت الکترونیکی برگزار شد، تعدادی از املاک و مستغلات تحت اختیار را به فروش رساند.

نورنژاد با بیان اینکه رمزگشایی پیشنهادها با حضور اعضای فروش سازمان و با تدابیری و در شرایطی برابر انجام شد، بیان داشت: در این مزایده املاکی از استان‌های قم، تهران و مازندران به فروش رفت.

معاون حقوقی و فروش اموال غیرمنقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه خاطرنشان کرد: ارزش ریالی املاک به فروش رفته در مزایده شماره ۱۱۳۳ بیش از ۲۸ میلیارد ریال است که در شش ردیف به فروش رسانده و پس از طی تشریفات قانونی در اختیار برندگان قرار خواهد گرفت


منبع: https://www.irna.ir/news/84951869/%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری