۲۷ میلیون صورتحساب الکترونیک توسط مودیان مالیاتی ثبت شد


تهران- ایرنا- رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بیش از هشت میلیون صورتحساب الکترونیکی تا ۱۳ اسفندماه امسال توسط شرکت‌های معتمد و سامانه‌های دولتی و بیش از ۲۷ میلیون صورتحساب الکترونیکی به صورت مستقیم در سامانه مودیان به ثبت رسیده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048193/%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری