۲۷ میلیارد تومان فروش در سومین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی

اجتهادی با اشاره به حضور ۱۹ استان در این حراج، به ارائه آخرین جزئیات پرداخت و عنوان کرد: در سومین حراج حضوری اموال منقول سازمان اموال تملیکی در سالجاری، ۱۵۲ پارتی کالا به قیمت پایه کارشناسی ۳۹ میلیارد تومان عرضه شد.

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در خصوص بازگشایی پاکات مزایده الکترونیکی شماره ۲۵۸ اموال منقول گفت: میزان فروش در مزایده اخیر این سازمان بالغ بر ۳۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به مزایده تیر ماه سال گذشته ۲۵۵ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84826092/%DB%B2%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8Cوی اظهار کرد: در اولین و دومین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی در سالجاری که در اردیبهشت و خرداد ماه برگزار شد میزان فروش به ترتیب ۱۱ و ۲۶ میلیارد تومان بود که این میزان در سومین حراج حضوری در سطح بالاتری قرار گرفت.

در ادامه غلامی باغی عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول تصریح کرد: در سومین حراج حضوری این سازمان در سالجاری، میزان فروش قریب به ۲۷ میلیارد تومان بوده که نسبت به قیمت پایه کارشناسی ۳۸ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: کالاهای عرضه شده عمدتا شامل لوازم الکترونیکی و کامپیوتری، موبایل و لوازم جانبی، لوازم یدکی و … بوده که از این تعداد پارتی‌ ارائه شده ۸۱ پارتی به فروش رسید.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، حراج حضوری سازمان اموال تملیکی به شماره ۱۴۰۱۰۳،  امروز(سه شنبه) با استقبال قابل توجه متقاضیا و با حضور سید عبدالمجید اجتهادی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، سعید غلامی باغی عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول، علی جمشیدی عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع و علی بهاری فر عضو هیات عالی نظارت و نماینده دیوان محاسبات کشور برگزار شد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری