۲۷۰۰ فرصت سرمایه گذاری در کشور شناسایی و ثبت شده است


زنجان – ایرنا – معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت:حدود ۲ هزار و ۷۰۰ مورد فرصت‌ سرمایه‌گذاری در کشور شناسایی و در سامانه مرکز خدمات ثبت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045381/%DB%B2%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری