۲۶ تیرماه آخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار

بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه و تاخیر پرداخت مالیات و عوارض تا زمان مذکور با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84818728/%DB%B2%DB%B6-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B5%D9%84

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان مالیاتی کشور هر یک از مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده که تا تاریخ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ موفق به تسلیم اظهارنامه دوره اول سال  ۱۴۰۱ خود نشده‌اند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۲۶ تیرماه امسال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور اقدام کنند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری