۲۳ هزار میلیارد تومان کالاهای اموال تملیکی در ۷ ماه امسال تعیین تکلیف شد


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از تعیین تکلیف ۲۳ هزار میلیارد تومانی کالاهای اموال تملیکی در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85306855/%DB%B2%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری