۲۳ مجوز مشوق مالیاتی برای موسسه‌های خیریه صادر شد


تهران- ایرنا- رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون۲۳ مجوز مشوق مالیاتی برای موسسه‌های خیریه صادر شده است، خیران در این عرصه پیشگام هستند و عملکردهای ممتازی داشته‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85041857/%DB%B2%DB%B3-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری