۲۰ هزار پرونده رسوبی اموال تملیکی در تهران، میراث دولت گذشته است


تهران- ایرنا- مدیرکل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران گفت: ۲۰ هزار پرونده کالاهای رسوبی از سال‌های ۱۳۷۲ به بعد مانده است که در دولت گذشته اراده‌ای برای تعیین تکلیف کالاها نبوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228622/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری